Egypt

Egypt

Název Egypta pochází z řeckého slova Aigyptos. V arabském světě, a tedy také v samotném Egyptě je však používán název Masr. Egypt hrál v dějinách lidstva vždy důležitou roli zejména díky své poloze na hranici různých etnických a náboženských světů. Dnes je Egypt navštěvovaný a proslavený především kvůli své historii, památkám a odkazům starověké civilizace. Egypt nabízí mnohé turistické destinace, které jsou každoročně pravidelně v obležení milionů návštěvníků. Monumenty jako například Pyramidy v Gíze, Sfinga, nebo třeba Luxor, který je vlastně nedotknutým pokladem starověké egyptské civilizace jsou známé po celém světě.

Egypt se nachází na východní části Saharské pouště a jeho pokladem v minulosti vždy byla úrodná oblast nilské delty. Právě řeka Nil rozděluje území Egypta na Arabskou a Libyjskou poušť. V jižní oblasti u hranic s Libyí se nechází masiv Džabal Abenat, v nejvyšším bodě vysoký téměř dva tisíce metrů. K Egyptu patří také Sinajský poloostrov, který ohraničují Suezský a Akabský průliv. Sinajský poloostrov již vlastně geograficky náleží do Asie a nachází se zde také vůbec nejvyšší bod celého Egypta – přes dva tisíce šestset metrů vysoká Hora svaté Kateřiny.

Egypt se svou historí řadí mezi nejstarší a nejsouvislejší lidské civilizace. Vznik Egypta jako sjednoceného území se datuje přibližně k období tři tisíce let před Kristem. Ve starověku a středověku byl Egypt jedním z hlavních center kulturního a obchodního světa.